Preview Mode Links will not work in preview mode

De Kelly Smit Podcast

Oct 23, 2019

Een podcast over kracht, onzekerheid en vrouwen. 

Voor het eerst deel ik een persoonlijk verhaal uit mijn jeugd. 

 

Link naar Wonder Woman Experience